Livenje zamka

2018 Krenuli smo sa livenjem zamka težine do 4 kg.
Posedujemo 2 mašine za Zamak Frech daw i Idra 250 tona.

zamak
Livenje aluminijuma

Livenje aluminiuma

Vršimo usluge livenja Aluminiuma na Špricgus mašinama.
Posedujemo 3 mašine za Aluminium. Najveće snage 280 tona.

Brizganje Plastika

Vršimo usluge brizganja plastika na mašinama od 30 tona do 640 tona sile zatvaranja.

Brizganje plastike

Vakumska Metalizacija

Vršimo Metalizaciju na svim Materijalima (gvoždje, aluminium, plastika itd.)

Prerađujemo

P.P., HDPE, ABS, POM, PA nylon, Polycarbonat PET itd.